Адвокатска кантора "Благоев и Чолаков"

Абонаментно правно обслужване

Абонаментно правно обслужване

Адвокатска кантора “Благоев и Чолаков” осъществява абонаментно правно обслужване както на корпоративни компании, развиващи дейността си в големи мащаби, така също и на малки и средни бизнеси, включително и на стартиращи такива.

Какво е абонаментно правно обслужване и защо е важно за бизнеса?

Абонаментно правно обслужване е услуга, чрез която предоставяме на клиентите си постоянна правна помощ и съдействие на определена фиксирана цена. Това е отличен начин за бизнесите, да си осигурят правна обезпеченост по всяко време и така да намалят рисковете при упражняването на своята дейност.

Услугата набира все по – голяма популярност на българския пазар и се утвърждава като един от най – верните съюзници на бизнеса в процеса на неговото осъществяване и развитие.

Партньорите ни са категорични – навременната правна помощ и съдействие спестяват излишно похабените нерви и средства след задълбочаване на проблема.

Тази услуга е предназначена както за бизнеси, които не разполагат със свои юристи, така и за големи компании, нуждаещи се от допълнителнителни съвети и съдействие от добър адвокат.

Абонаментното правно обслужване осигурява постоянен достъп до специалисти в областта на правото, които могат да помогнат на клиентите да разрешат възможно най – бързо всички възникнали юридически въпроси или проблеми.

Абонаментът е подходящ за:

 1. Стартиращи фирми – те обикновено са с ограничен бюджет и нямат възможност да наемат собствен адвокат или юрисконсулт на трудов договор, но все пак имат нужда от правна помощ и съдействие.
 2. Малки и средни фирми – в повечето случаи нямат собствен правен отдел, но все пак имат нужда от правни услуги в процеса на работа.
 3. Големи фирми – големите фирми обикновено имат собствен правен отдел, разполагат със свои юристи, но въпреки това могат да се възползват от абонаментното правно обслужване за допълнително експертно мнение/решение.

Всеки може да се възползва от услугата абонаментно правно обслужване, за да обезпечи правно търговската си дейност на фиксирана месечна цена.

Вижте нашите предложения за

Абонаментно правно обслужване

Предимства

Едно от главните предимства на абонаментно правно обслужване е, че клиентите получават непрекъснат достъп до квалифицирани юристи, без да е нужно да наемат адвокат поотделно за всяко правно запитване или възникнал проблем. Това позволява на бизнеса да функционира по – ефективно, да се предпази от правни проблеми и да осигури защита на своите интереси.

Абонаментното правно обслужване позволява на клиентите да оптимизират разходите си за правни услуги, като им осигурява непрекъснат достъп до същите на предварително определена фиксирана  цена. Това позволява на клиентите да планират по – ефективно своя бюджет и така да избегнат неочаквано разходване на средства за правни услуги.

При сключен договор за абонаментно правно обслужване, клиентите  получават специално отношение, приоритетно и непрекъснато правно съдействие, обезпечаващо напълно тяхната  дейност или определени аспекти от нея. По този начин отпада и нуждата от назначаване на юрист на трудов договор, което намалява значително разходите на дружеството.

Клиентите получават индивидуално правно съдействие, което отговаря на конкретните им нужди и изисквания.

При сключен договор за абонаментно правно обслужване, ние провеждаме обучения и семинари по различни правни въпроси, свързани с дейността на дружеството. Това позволява на служителите и работниците на фирмите да бъдат информирани за всички промени в законодателството, като по този начин да бъдат по-добре подготвени за предстоящи правни въпроси.

Имайте предвид, че зад името на адвокатска кантора “Благоев и Чолаков” стоят, доказали се в знанията си и в практиката професионалисти. Това от своя страна може да Ви гарантира, че ще бъдете навременно и адекватно правно обслужени.

Какво включва абонаментно правно обслужване?

 • Устни и писмени консултации (в това число и решаване на внезапно възникнали спорове);
 • Първоначален анализ, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешно фирмени документи (образци на договори, общи условия и др.), както и при необходимост тяхното последващо коригиране при промяна в законодателството;
 • Изготвяне на текущи документи (пълномощни, декларации, молби, нотариални покани, заявления, писма, жалби);
 • Изготвяне на различни по вид договори, спогодби, споразумения, записи на заповеди др.;
 • Изготвяне на трудови договори и анекси към тях, длъжности характеристики, заповеди за назначаване, уволнение и др.;
 • Участие в преговори с насрещната страна за сключване на търговски сделки;
 • Пълно проучване на всички контрагенти и партньори на клиентите или бъдещи такива при необходимост;
 • Събиране на вземания от контрагенти или партньори на клиентите, които не изпълняват задълженията си за плащане;
 • Извършване на всякакви вписвания и отбелязване на правнозначими обстоятелства в Търговския, Имотния и всякакви законово регламентирани регистри;
 • Изготвяне на документи за свикване на общи събрания и съвет на директорите, надзорен съвет и т.н., както и съдействие при тяхното провеждане;
 • Проучване на висящи съдебни производства и даване на становище по тях;
 • Постигане на извънсъдебно разрешаване на спорове;
 • Съдействие и представителство в хода на данъчни ревизии пред компетентните органи на НАП;
 • Данъчни консултации и изготвяне на план за оптимизиране на разходите на фирмите;
 • Правна помощ относно възстановяване на ДДС;
 • Преференциални цени на услугите за процесуално представителство, различни от законовоустановените размери на адвокатските възнаграждения;
Абонаментно правно обслужване

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ

Сключване на договор с продължителност – 1 година

Пакет СТАНДАРТ

499 лв. /месец
 • Устни и писмени консултации – 10 бр.
 • Изготвяне на вътрешно фирмени документи - 10 бр.
 • Изготвяне на текущи документи - 10 бр.
 • Участие в преговори – 5 бр.
 • Представителство на място пред държавни институции и контрагенти - 5 бр.
 • Проучване на всички контрагенти и партньори
 • Събиране на вземания – 5 бр.
 • Вписвания и отбелязване – 10 бр.
 • Проучване на висящи съдебни производства – 5 бр.
 • Извънсъдебно разрешаване на спорове – 10 бр.
 • Участие в преговори за сключване на търговски сделки - 10 бр.
 • Съдействие в хода на данъчни ревизии – 5 бр.
 • Образуване на граждански или административни дела - 5 бр.

Пакет ПРЕМИУМ

999 лв. /месец
 • Устни и писмени консултации – 20 бр.
 • Изготвяне на вътрешно фирмени документи - 20 бр.
 • Изготвяне на текущи документи - 20 бр.
 • Участие в преговори – 10 бр.
 • Представителство на място пред държавни институции и контрагенти - 10 бр.
 • Проучване на всички контрагенти и партньори
 • Събиране на вземания – 10 бр.
 • Вписвания и отбелязване – 20 бр.
 • Проучване на висящи съдебни производства – 10 бр.
 • Извънсъдебно разрешаване на спорове – 15 бр.
 • Участие в преговори за сключване на търговски сделки - 20 бр.
 • Съдействие в хода на данъчни ревизии – 10 бр.
 • Образуване на граждански или административни дела - 10 бр.
 • Периодично провеждане на обучения и семинари за допълнителна квалификация на работниците или служителите на клиента
абонаментно правно обслужване

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ние сме насреща!

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков