Адвокатска кантора "Благоев и Чолаков"

Адвокатски услуги цени

Стандартни адвокатски услуги цени

Адвокатските възнаграждения за предоставяне на консултации и правни услуги от нашата кантора се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки конкретен случай, но не по-малко от сумите определени в Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Адвокатски услуги цени, видове правни дейности:
 ●  устна консултация с адвокат цена – 100 лева, като консултацията е с продължителност до един астрономически час и 100 лева за всеки следващ час.
 ●  за писмена консултация/становище – от 200 лв. до 400 лв., в зависимост от сложността и спецификата на конкретния казус.
Уважаеми клиенти, имайте предвид, че сумата за консултация с адвокат цена ще Ви бъде компенсирана от хонорара при евентуален ангажимент по конкретния правен казус.
 ●  за уговорена почасова консултантска дейност – 120 лв. на час.
 ●  за образуване на изпълнително дело – 250 лв.
 ●  за проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ – 300 лв.
 ●  за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 450 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 650 лв.
 ●  за проучване на дело с даване на мнение по него – 450 лв.
 ●  за изготвяне на нотариални покани – 200 лв.
 ●  за снабдяване с преписи от Решения – 100 лв.
 ●  за подаване на молби до съда за издаване на изпълнителен лист – 100 лв.

Възнагражденията за процесуално представителство се определят въз основа на сложността на всеки конкретен казус и от определения материалния интерес по делото, като същите се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на пълномощно и договор за оказване на правна помощ и съдействие. В случай на затруднение при заплащане на адвокатското възнаграждение, ние ще Ви дадем възможност за заплащане на същото, на вноски.

Считаме, че така правната помощ, която ще Ви предоставим, ще бъде достъпна за всеки.

Абонаментно правно обслужване

Цена от 499 лв. до 999 лв.

Сключвайки договор с нашата кантора за абонаментно правно обслужване, получавате цялостно обезпечаване на юридическата дейност на Вашата фирма, през работно време от понеделник до петък. Възможно е и договаряне на различни видове планове за почасово обслужване или абонамент, независимо от работното време, както и сключване на договор за процесуално представителство пред всички съдилища на територията на страната.

Стандартни адвокатски услуги цени

Адвокатските възнаграждения за предоставяне на консултации и правни услуги от нашата кантора се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки конкретен случай, но не по-малко от сумите определени в Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Адвокатски услуги цени, видове правни дейности:
 ●  устна консултация с адвокат цена – в зависимост от сложността и спецификата на конкретния казус – от 100 лв. до 150 лв.
 ●  за писмена консултация/становище – от 200 лв. до 400 лв., в зависимост от сложността и спецификата на конкретния казус.
Уважаеми клиенти, имайте предвид, че сумата за консултация с адвокат цена ще Ви бъде компенсирана от хонорара при евентуален ангажимент по конкретния правен казус.
 ●  за уговорена почасова консултантска дейност – 120 лв. на час.
 ●  за образуване на изпълнително дело – 250 лв.
 ●  за проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ – 300 лв.
 ●  за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 450 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 650 лв.
 ●  за проучване на дело с даване на мнение по него – 450 лв.
 ●  за изготвяне на нотариални покани – 200 лв.
 ●  за снабдяване с преписи от Решения – 100 лв.
 ●  за подаване на молби до съда за издаване на изпълнителен лист – 100 лв.

Възнагражденията за процесуално представителство се определят въз основа на сложността на всеки конкретен казус и от определения материалния интерес по делото, като същите се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на пълномощно и договор за оказване на правна помощ и съдействие. В случай на затруднение при заплащане на адвокатското възнаграждение, ние ще Ви дадем възможност за заплащане на същото, на вноски.

Считаме, че така правната помощ, която ще Ви предоставим, ще бъде достъпна за всеки.

Абонаментно правно обслужване

Цена от 800 лв. до 1200 лв.

Сключвайки договор с нашата кантора за абонаментно правно обслужване, получавате цялостно обезпечаване на юридическата дейност на Вашата фирма, в рамките на 10 /десет/ часа месечно през работно време от понеделник до петък. Възможно е и договаряне на различен от горепосочения план за почасово обслужване или абонамент, независимо от работното време, както и сключване на договор за процесуално представителство пред всички съдилища на територията на страната.

Адвокатски услуги цени в адвокатска кантора Благоев Чолаков консултация с адвокат цена

Имате нужда от консултация?

Ние сме насреща!

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков