адвокат наследствено право

Делба на наследство
Оспорване на завещание

Наследствено право

Наследственото право е тази част от гражданското право, която регулира имуществените отношения, пораждащи се по повод смъртта на гражданите. То има за предмет този кръг от имуществени отношения, които възникват с настъпването на смъртта на едно физическо лице и преминаването на неговото имущество (наследство) към други лица.

Законът за наследството регламентира две възможности на наследяване: по закон и по завещание.

Наследяване по закон

Когато приживе не е съставено завещание, встъпването в наследството (по закон) се прави в съответния ред, като на първо място наследниците са съответно родителите, децата и съпрузите и в случай на отказ от наследство съответно се преминава към наследниците от следващите редове. Законодателя дава възможност на най-близките да притежават една запазена част, която наследодателят не може да накърнява чрез безвъзмездни правни сделки или завещание. Законодателят дава и възможността на наследниците да приемат или да се откажат от наследството.

Наследяване по завещание

За наследяването по завещание следва да се отбележи, че наследниците по завещание могат да бъдат както и някои от самите наследници по закон, така и трети лица, извън този кръг. Независимо от вида му, завещанието винаги произвежда действие след смъртта на лицето, което го е направило. Самото завещание  важи само за имуществото, което това лице е притежавало към датата на своята смърт, като то може да бъде саморъчно или нотариално. Със собственото си разполагаемо имущество, завещателят може да се разпорежда както намери за добре. Той може да завещае отделни негови части в полза на едно или повече лица, като по този начин свободно да определи кой точно какво да получи от наследството.

Важно!

Наследството включва както активите, така и пасивите (задълженията) на наследодателя. Практиката ни е довела до извода, че все по-често, след настъпване на смъртта на близък, наследниците установяват, че пасивите в наследството са повече от активите. Наследникът отговаря за задълженията на наследодателя не само с полученото по наследство, а с цялото си имущество. Във връзка с това възниква въпроса, какво да правим, ако задълженията в полученото наследство са повече от активите му. Допитайте се до опитен адвокат наследствено право още преди приемането на наследството, защото навременната правна помощ е от изключителна важност в тези случаи.

С какво можем
да Ви помогнем

  •  Правни консултации относно редът и правата при наследяване по закон и по завещание.
  •  Изготвяне и откриване на завещания – саморъчни и нотариални.
  •  Наследяване по завещание (вижте повече).
  •  Оспорване на завещание.
  •  Изготвяне на завет.
  •  Откриване на наследство.
  •  Приемане на наследствената маса под опис.
  •  Отказ от наследство (вижте повече).
  •  Защита на запазените наследствени дялове.
  •  Доброволна делба на наследство.
  •  Съдебна делба на наследство.

Адвокат наследствено право от адвокатска кантора Благоев Чолаков ADVO.BG

адвокат

Никола Благоев

Имате нужда от
добър адвокат наследствено право София?

Търсите добър адвокат по наследствено право в София? Нашите опитни специалисти са на ваше разположение, за да ви помогнат по различни въпроси и процедури, като завещания, наследствени спорове и уреждане на имуществото, което сте получили по наследсвто. 
Ние се отнасяме към вашите нужди с най-голямо внимание и грижа, като предоставяме персонализирано решение, което е най-подходящо за вашата уникална ситуация.

Свържете се с нашата кантора днес, за да си гарантирате правилното уреждане на вашето наследство и да осигурите спокойствие за Вас и вашето семейство.

Авокат недвижими имоти София Явор Чолаков, имотни сделки, предварителен договор, изготвяне на нотариален акт

адвокат

Явор Чолаков

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

адвокат наследствено право блог ADVO.BG

Блог

Наследствено право
свързани теми от блога

advo.bg отказ от наследство
Наследствено право
ADVO.BG

Отказ от наследство

Отказ от наследство – ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО! Какво трябва да знаете, какво трябва да направите и кои са стъпките, които трябва да предприемете, за да се откажете от наследство?

прочети »
advo.bg наследяване по завещание
Наследствено право
ADVO.BG

Наследяване по завещание

Наследяване по завещание – какво е завещание, видове завещания: Нотариално завещание | Саморъчно завещание. Завет и универсално завещание.

прочети »

Често задавани въпроси

Как да определя кой е наследник?

Наследниците могат да бъдат определени чрез завещание или по закон. В завещанието наследодателят изразява своите желания относно разпределението на имуществото си след смъртта си. Ако не е изготвено завещание, наследниците се определят в определена от закона последователност, според реда и родствените връзки с наследодателя.

Какво е завещание и как да го изготвя?

Завещанието е писмен акт, чрез който наследодателят определя как да се разпредели неговото имуществото след смъртта му. Завещанието трябва да бъде изготвено в съответствие с определените от закона писмена форма. За да си гарантирате правилното изготвяне и валидност на завещанието, е препоръчително да се консултирате с адвокат, специализиран в наследствено право.

Как мога да се откажа от наследство?

Ако не желаете да наследите имущество или задължения на своя наследодател, можете да направите отказ от наследство чрез подаване на писмено изявление в Районен съд. Ако не сте сигурни дали да се откажете наследство или да приемете същото под опис, е препоръчително да се консултирате с адвокат, специализиран в наследствено право.

Как мога да изготвя завещание?

За да изготвите завещание, е препоръчително да се консултирате с адвокат, който специализира в наследствено право. Той ще ви помогне да определите вашите желания и ще гарантира, че документът е съставен правилно и в съответствие със закона..

Какво означава да си законен наследник?

Законен наследник е лицето, което има право да наследи имущество по закон, когато няма завещание или то е невалидно. Законните наследници обикновено са близките роднини на починалия, като съпруг, деца, родители и братя/сестри.